CircusKunst verwerkt in al haar activiteiten de volgende maatschappelijke gedachte.
Circuskunst is een onderneming, een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Wij willen maatschappijk verantwoord ondernemen (MVO) omdat wij vinden dat dat hoort en dat het loont.
Voor ons is MVO meer dan nadenken over het effect van onze circusactiviteiten op de omgeving, de maatschappij en onze belangrijkste stakeholders. Bij ons zit MVO tussen onze oren en is het een “state of mind”.
Wij geven circusles o.a. op scholen aan particulieren en aan groepen die open staan om met elkaar samen te werken. Wij verzorgen circusactiviteiten op festivals. Wij verzorgen ‘social circus’ projecten voor bijzondere doelgroepen. En wij verzorgen teambuilding en teamcoaching waarbij we circus doen en circus gebruiken als metafoor.
Dit doen we vanuit de volgende visie.

Missie

Circus is sport, theater, kunst en heeft invloed op het welzijn van mensen die circus doen en op de toeschouwers. Circus is een middel om de ontwikkeling van mensen te stimuleren op sociaal, motorisch, emotioneel en educatief vlak. Circus kan o.a. ondersteunend zijn op het gebied van sociale cohesie, faalangst en overgewicht. Onze centrale waarden: groei, ontwikkeling, respect, fair play, spelen, creativiteit, vertrouwen, samenwerking en gezondheid.
Wij zien het als onze missie om bovenstaande kwaliteiten in te zetten en zo iedereen deelgenoot te maken van de kansen die dit kan bieden.

Visie

De visie van CircusKunst is dat als mensen meer met elkaar de verbinding aangaan dat de samenleving zoals die nu is prettiger, vrediger wordt.

Doelstelling

CircusKunst stelt zich zelf ten doel om, naast de vaste activiteiten, ieder jaar tenminste 1 grote activiteit te organiseren die mensen laat kennismaken met de mogelijkheden die circus hen kan bieden.

De missie, visie en doelstelling aan het werk.

  • Circusles Vrijeschool de Strijene

    CircusKunst geeft al ruim 10 jaar iedere week circusles voor de 3 oudste klassen van de vrijeschool in Oosterhout

  • Equilibre

    In 2010 organiseerde CircusKunst samen met de jongeren van het circus een tournee met tent en workshops door 10 wijken van Oosterhout.

  • Bij oma op Bezoek

    CircusKunst ging op tournee langs alle verzorgingshuizen in de omgeving. Ze maakte hiervoor een voorstelling speciaal voor deze doelgroep.

Meer zien van ons werk klik hier