Optreedgroep van start

Jeroen van der LeeCircusKunst, Extra activiteiten, JCO Leave a Comment

Afgelopen donderdag was er al de 2e les van de optreedgroep van CircusKunst.

Bij CircusKunst is het altijd zo geweest dat iedereen die op les zit mag optreden en dat blijft natuurlijk zo. Er komen alleen zoveel aanvragen binnen waar we ons als circus mogen presenteren dat er ook is gekozen om een optreedgroep te starten.

Voor deze optreedgroep zijn uit verschillende oefengroepen in Oosterhout kinderen gevraagd om mee te doen.

Volgende week gaat de groep z’n eerste officiële optreden geven tijdens de opendag en afstudeerdag op het Kellebeek college afdeling grime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *