Huishoudelijk reglement Stichting Centrum voor CircusKunst

 Huishoudelijk- en Contributiereglement

Stichting Centrum voor CircusKunst

Artikel 1;            Lidmaatschap

Het lidmaatschap vindt plaats na schriftelijke aanmelding en geldt vanaf inschrijving tot wederopzegging.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 6 weken voor het einde van de cursusperiode. Een circuscursus heeft de lengte van een schooljaar. Elk schooljaar kent 32 circuslessen. Lidmaatschap opzeggen dient uiterlijk voor 16 mei van het lopende schooljaar te gebeuren. Uw zoon of dochter zal dan na de zomervakantie niet meer zijn ingeschreven.

Artikel 2: Inschrijving

Inschrijven kan via internet op de website: www.circuskunst.nl. Voorafgaand aan een aanmelding kunt u contact opnemen met een van de docenten om door te spreken of uw kind bijzondere aandacht nodig heeft. Omdat dit voor het kind vervelend kan zijn geven wij de voorkeur aan een persoonlijk gesprek zonder dat het kind daarbij aanwezig is.

Artikel 3: Contributie

De tarieven voor de circuslessen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en gelden voor een geheel schooljaar en zijn inclusief lesmateriaal. Prijzen zijn per schooljaar.

De betalingen van de contributie geschieden per automatische incasso of contant.

Bij betaling door automatische incasso wordt het verschuldigde lesgeld in 3 delen afgeschreven gedurende het schooljaar.

Bij contante betaling dient het volledige bedrag betaald te zijn voor of uiterlijk tijdens de eerste les van de nieuwe cursusperiode.

Artikel 4: Kleding

De kinderen hebben tijdens de lessen gymkleding naar eigen keuze. Wel bent u verplicht zorg te dragen voor het juiste schoeisel. De kinderen dienen turnschoenen met dunne zolen te dragen.

Artikel 6: Verantwoordelijkheden

De Stichting Centrum voor Circuskunst werkt met ervaren docenten en materialen die voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen.  De Stichting heeft een W.A. verzekering afgesloten voor de lestijden voor alle deelnemers. Met de voorzorgsmaatregelen die wij nemen proberen wij de risico’s voor u kind zo minimaal mogelijk te houden. Deelname aan CircusKunst activiteiten geschiedt altijd op eigen risico! De Stichting is niet aansprakelijk voor circusactiviteiten die kinderen buiten de lessen ondernemen.

Artikel 7: Lessen

Bij aanvang van de cursusperiode ontvangt u een overzicht van de lesdata. De lessen vinden plaats gedurende het lopende schooljaar met uitzondering van de schoolvakanties. Elke cursusperiode omvat 32 lessen.

Bij ziekte van de docent of anderszins zal altijd geprobeerd worden om vervanging te zoeken, zodat de les kan doorgaan. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is er geen recht op restitutie van het lesgeld. Wel kent elk schooljaar een aantal reserve lessen. De afgelaste les zal dan worden ingehaald.

Is uw kind verhinderd dan is er geen restitutie van lesgeld mogelijk.

De kinderen mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de les zich omkleden. Bij aanvang van de les verlaten de ouders de zaal. De ouders mogen 5 minuten voor de les afgelopen is naar de kleedkamer waar zij hun kind kunnen afhalen. Wij benadrukken dat de kinderen in de kleedkamer dienen opgehaald te worden tenzij dit met de docenten anders is afgesproken.

Het is niet mogelijk om derden bij de lessen aanwezig te laten zijn. Uitzondering hierop is wanneer u na overleg toestemming heeft van de docent.

Artikel 8: Slotbepaling

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, zal het bestuur een beslissing nemen, met dien verstande, dat dit aan de eerst volgende algemene vergadering zal worden voorgelegd.

Oosterhout, laatste wijzigingen 22-09-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *